Ändringsförfattning SKOLFS 2011:54

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-05-12
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-23
Nyckelord International Baccalaureate, Engelskspråkig utbildning, Gymnasieskola
Historik: 2002:7 Grundförfattning
  2002:7 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:54 ÄndringsförfattningPDF