Ändringsförfattning SKOLFS 2011:55

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-05-19
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-23
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:55 ÄndringsförfattningPDF