Ändringsförfattning SKOLFS 2011:59

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-05-19
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Gymnasieskola, Personskada, Ersättning
Historik: 1991:47 Grundförfattning
  1991:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:59 ÄndringsförfattningPDF