Ändringsförfattning SKOLFS 2011:60

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1992:44) om extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-05-19
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Gymnasieskola, Ersättning
Historik: 1992:44 Grundförfattning
  1992:44 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:60 ÄndringsförfattningPDF