Ändringsförfattning SKOLFS 2011:61

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-05-19
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Statsbidrag, Svensk undervisning i utlandet
Historik: 1998:30 Grundförfattning
  1998:30 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:61 ÄndringsförfattningPDF