Ändringsförfattning SKOLFS 2011:70

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-06-28
Ikraftträdandedatum: 2011-07-22
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:41 Grundförfattning
  2010:41 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:70 ÄndringsförfattningPDF