Ändringsförfattning SKOLFS 2011:79

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-06-28
Ikraftträdandedatum: 2011-07-22
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:47 Grundförfattning
  2010:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:79 ÄndringsförfattningPDF