Ändringsförfattning SKOLFS 2011:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-02-24
Ikraftträdandedatum: 2011-03-15
Tryckdatum: 2011-03-18
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Läroplaner
Historik: 2010:37 Grundförfattning
  2010:37 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:8 ÄndringsförfattningPDF