Ändringsförfattning SKOLFS 2011:80

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:52) om kurser för humanistiska programmet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-06-28
Ikraftträdandedatum: 2011-07-22
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Kurs
Historik: 2010:52 Grundförfattning
  2010:52 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:80 ÄndringsförfattningPDF