Ändringsförfattning SKOLFS 2011:82

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:57) om ämnesplan för ämnet affärskommunikation i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-06-28
Ikraftträdandedatum: 2011-07-22
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:57 Grundförfattning
  2010:57 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:82 ÄndringsförfattningPDF