Ändringsförfattning SKOLFS 2011:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-02-24
Ikraftträdandedatum: 2011-03-15
Tryckdatum: 2011-03-18
Nyckelord Grundsärskola, Läroplaner
Historik: 2010:255 Grundförfattning
  2010:255 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:9 ÄndringsförfattningPDF