Ändringsförfattning SKOLFS 2012:100

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-11-22
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Examensmål, Gymnasieskola, Nationella program
Historik: 2010:14 Grundförfattning
  2010:14 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:100 ÄndringsförfattningPDF