Ändringsförfattning SKOLFS 2012:110

Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 14 § förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Beslutsdatum: 2012-11-22
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Statsbidrag
Historik: 2009:26 Grundförfattning
  2009:26 Senaste lydelse
  2011:126 Ändringsförfattning
  2019:35 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:110 ÄndringsförfattningPDF