Ändringsförfattning SKOLFS 2012:113

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-11-29
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-19
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:113 ÄndringsförfattningPDF