Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2012:13

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-03-01
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-04-13
Nyckelord Kursplaner, Svenskundervisning för invandrare
Historik: 2009:2 Grundförfattning
  2009:2 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:13 ÄndringsförfattningPDF