Ändringsförfattning SKOLFS 2012:21

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-05-16
Ikraftträdandedatum: 2012-07-03
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Betyg
Historik: 2011:123 Grundförfattning
  2011:123 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:21 ÄndringsförfattningPDF