Ändringsförfattning SKOLFS 2012:22

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:145) om utformning av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-05-16
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Examensbevis, Gymnasieskola, Nationella program
Historik: 2011:145 Grundförfattning
  2011:145 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:22 ÄndringsförfattningPDF