Ändringsförfattning SKOLFS 2012:25

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:155) om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 6 kap. 19 och 26 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2012-05-23
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Ansökan, Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2011:155 Grundförfattning
  2011:155 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:25 ÄndringsförfattningPDF