Ändringsförfattning SKOLFS 2012:32

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:188) om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2012/2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (2011:524) om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor
Beslutsdatum: 2012-05-30
Ikraftträdandedatum: 2012-07-03
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Gymnasieskola, Kursprov
Historik: 2011:188 Grundförfattning
  2011:188 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:32 ÄndringsförfattningPDF