Ändringsförfattning SKOLFS 2012:38

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:102) om ämnesplan för ämnet sjukvård i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-11
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:102 Grundförfattning
  2010:102 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:38 ÄndringsförfattningPDF