Ändringsförfattning SKOLFS 2012:5

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 19 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2012-02-15
Ikraftträdandedatum: 2012-03-21
Tryckdatum: 2012-03-07
Nyckelord Betyg, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola
Historik: 2011:157 Grundförfattning
  2011:157 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:5 ÄndringsförfattningPDF