Ändringsförfattning SKOLFS 2012:57

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:14) om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2012-06-11
Ikraftträdandedatum: 2012-07-25
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Dansarutbildning, Examensmål, Gymnasieskola
Historik: 2011:14 Grundförfattning
  2011:14 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:57 ÄndringsförfattningPDF