Ändringsförfattning SKOLFS 2012:58

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-19
Ikraftträdandedatum: 2012-07-25
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:46 Grundförfattning
  2010:46 Senaste lydelse
  2010:46 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:58 ÄndringsförfattningPDF