Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-11-16.
Ändringsförfattning SKOLFS 2012:60

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:26) om examensmål och kurser för Marinteknikutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 13 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-19
Ikraftträdandedatum: 2012-07-25
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Examensmål, Gymnasieskola, Kurs, Riksrekryterande utbildningar, Yrkesprogram
Historik: 2011:26 Grundförfattning
  2011:26 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:60 ÄndringsförfattningPDF