Ändringsförfattning SKOLFS 2012:69

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-06-28
Ikraftträdandedatum: 2012-08-15
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:69 ÄndringsförfattningPDF