Ändringsförfattning SKOLFS 2012:80

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:50) om kurser för ekonomiprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-29
Ikraftträdandedatum: 2012-07-26
Tryckdatum: 2012-07-12
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Kurs
Historik: 2010:50 Grundförfattning
  2010:50 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:80 ÄndringsförfattningPDF