Ändringsförfattning SKOLFS 2012:87

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:226) om ämnesplan för ämnet transportteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039), 8 kap. 4 § körkortsförordningen (1998:980) och 8 kap. 2 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Beslutsdatum: 2012-08-16
Ikraftträdandedatum: 2012-09-06
Tryckdatum: 2012-08-23
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:226 Grundförfattning
  2010:226 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:87 ÄndringsförfattningPDF