Ändringsförfattning SKOLFS 2012:93

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:33) om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-10-03
Ikraftträdandedatum: 2012-10-30
Tryckdatum: 2012-10-16
Nyckelord Ansökan, Idrottsutbildning
Historik: 2010:33 Grundförfattning
  2010:33 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:93 ÄndringsförfattningPDF