Ändringsförfattning SKOLFS 2012:94

Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2010:17) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 23 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
Beslutsdatum: 2012-10-01
Ikraftträdandedatum: 2012-11-01
Tryckdatum: 2012-10-16
Nyckelord Statsbidrag, Teckenspråk
Historik: 2010:17 Grundförfattning
  2010:17 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:94 ÄndringsförfattningPDF