Ändringsförfattning SKOLFS 2013:134

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:11) om kurser för programmet för fastighet, anläggning och byggnation i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 a § tredje stycket och 5 § fjärde stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-12
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-26
Nyckelord Gymnasiesärskola, Kurs
Historik: 2013:11 Grundförfattning
  2013:11 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:134 ÄndringsförfattningPDF