Ändringsförfattning SKOLFS 2013:135

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:12) om kurser för programmet för fordonsvård och godshantering i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 a § tredje stycket och 5 § fjärde stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-12
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-26
Nyckelord Gymnasiesärskola, Kurs
Historik: 2013:12 Grundförfattning
  2013:12 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:135 ÄndringsförfattningPDF