Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2013:144

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:104) om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2013/2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2013-06-26
Ikraftträdandedatum: 2013-08-01
Tryckdatum: 2013-07-10
Nyckelord Prov, Sameskola, Ämnesprov
Historik: 2012:104 Grundförfattning
  2012:104 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:144 ÄndringsförfattningPDF