Ändringsförfattning SKOLFS 2013:145

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:105) om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2013/2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 12 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2013-06-26
Ikraftträdandedatum: 2013-08-01
Tryckdatum: 2013-07-10
Nyckelord Prov, Specialskola, Ämnesprov
Historik: 2012:105 Grundförfattning
  2012:105 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:145 ÄndringsförfattningPDF