Ändringsförfattning SKOLFS 2013:155

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:27) om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2013-09-09
Ikraftträdandedatum: 2013-11-01
Tryckdatum: 2013-10-11
Nyckelord Ansökan, Timplan
Historik: 2012:27 Grundförfattning
  2012:27 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:155 ÄndringsförfattningPDF