Ändringsförfattning SKOLFS 2013:156

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:28) om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2013-09-09
Ikraftträdandedatum: 2013-11-01
Tryckdatum: 2013-10-11
Nyckelord Ansökan, Färdighetsprov
Historik: 2012:28 Grundförfattning
  2012:28 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:156 ÄndringsförfattningPDF