Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2013:161

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:146) om utformningen av examensbevis efter försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 § förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Beslutsdatum: 2013-11-20
Ikraftträdandedatum: 2013-12-18
Tryckdatum: 2013-12-04
Nyckelord Examensbevis, Gymnasieskola, Teknisk utbildning
Historik: 2011:146 Grundförfattning
  2011:146 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:161 ÄndringsförfattningPDF