Ändringsförfattning SKOLFS 2013:164

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:10) om kurser för programmet för estetiska verksamheter i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 a § tredje stycket och 5 § fjärde stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2013-12-31
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Gymnasiesärskola, Kurs
Historik: 2013:10 Grundförfattning
  2013:10 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:164 ÄndringsförfattningPDF