Ändringsförfattning SKOLFS 2013:170

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:124) om ämnesplan för ämnet musik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2013-11-27
Ikraftträdandedatum: 2013-12-31
Tryckdatum: 2013-12-17
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2013:124 Grundförfattning
  2013:124 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:170 ÄndringsförfattningPDF