Ändringsförfattning SKOLFS 2013:18

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2013-05-15
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-05
Nyckelord Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:19 Grundförfattning
  2012:19 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:18 ÄndringsförfattningPDF