Ändringsförfattning SKOLFS 2013:184

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-09-26
Ikraftträdandedatum: 2014-01-01
Tryckdatum: 2013-12-20
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2011:161 Grundförfattning
  2011:161 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:184 ÄndringsförfattningPDF