Ändringsförfattning SKOLFS 2013:185

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2013-12-05
Ikraftträdandedatum: 2014-01-15
Tryckdatum: 2013-12-30
Nyckelord Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Grundförfattning
  2010:261 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:185 ÄndringsförfattningPDF