Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-11-16.
Ändringsförfattning SKOLFS 2013:25

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:27) om examensmål och kurser för Sjöfartsutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 13 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Examensmål, Gymnasieskola, Kurs, Riksrekryterande utbildningar, Yrkesprogram
Historik: 2011:27 Grundförfattning
  2011:27 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:25 ÄndringsförfattningPDF