Ändringsförfattning SKOLFS 2013:48

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:47) om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2013-06-05
Ikraftträdandedatum: 2013-07-01
Tryckdatum: 2013-06-20
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2011:47 Grundförfattning
  2011:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:48 ÄndringsförfattningPDF