Ändringsförfattning SKOLFS 2013:6

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2013-02-19
Ikraftträdandedatum: 2013-03-22
Tryckdatum: 2013-03-08
Nyckelord Betyg
Historik: 2011:123 Grundförfattning
  2011:123 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2013:6 ÄndringsförfattningPDF