Ändringsförfattning SKOLFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. samt 43 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum: 2014-01-08
Ikraftträdandedatum: 2014-02-15
Tryckdatum: 2014-01-21
Nyckelord Uppgiftsinsamling
Historik: 2011:142 Grundförfattning
  2011:142 Senaste lydelse
  2012:91 Ändringsförfattning
  2014:46 Ändringsförfattning
  2016:65 Ändringsförfattning
  2017:78 Ändringsförfattning
  2019:19 Ändringsförfattning
  2020:174 Ändringsförfattning
  2021:23 Ändringsförfattning
  2022:447 Ändringsförfattning
  2023:125 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:1 ÄndringsförfattningPDF