Ändringsförfattning SKOLFS 2014:105

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:154) om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185) och 14 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039).
Beslutsdatum: 2014-11-05
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Ansökan, Fristående skola
Historik: 2011:154 Grundförfattning
  2011:154 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:105 ÄndringsförfattningPDF