Ändringsförfattning SKOLFS 2014:106

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:155) om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 6 kap. 19 och 26 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-11-05
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Ansökan, Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2011:155 Grundförfattning
  2011:155 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:106 ÄndringsförfattningPDF