Ändringsförfattning SKOLFS 2014:109

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:28) om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 2 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2014-11-05
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Ansökan, Färdighetsprov
Historik: 2012:28 Grundförfattning
  2012:28 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:109 ÄndringsförfattningPDF