Ändringsförfattning SKOLFS 2014:112

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2014-11-27
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:112 ÄndringsförfattningPDF