Ändringsförfattning SKOLFS 2014:15

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:68) om ämnesområdesplan för ämnesområdet natur och miljö i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 5 a § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-04-10
Ikraftträdandedatum: 2014-05-01
Tryckdatum: 2014-04-22
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesområdesplan
Historik: 2013:68 Grundförfattning
  2013:68 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:15 ÄndringsförfattningPDF